Om Elkonor

Elkonor er en medlemseid og medlemsstyrt elektrokjede for uavhengige elektriker-bedrifter.

Elkonor er den ledende kjeden for selvstendige elektroentreprenører. Vi gir medlemmene fordelene av å være i en kjedebedrift uten å gi avkall på navn, særpreg og selvstendighet.

For medlemsbedriftene betyr Elkonor lavere kostnader på materiell, administrasjon og markedsføring, et faglig fellesskap med utvidelse og utveksling av kompetanse og kapasitet.

For medlemsbedriftenes kunder er Elkonor et kvalitetsstempel som viser faglig standard, oppdatert kompetanse og leveringsdyktighet.

Elkonor har medlemmer i alle fylker og i alle markedssegmenter - privat, offentlig, industri og off-shore.

Elkonor eies av medlemmene med én aksje hver. Ut over det er det ingen årskontingent eller andre former for medlemsavgift.

Nye medlemmer må godkjennes av styret, viktige vurderingskriterier er solid økonomi, seriøsitet og kompetanse.

Vår forretningsidé

  • Elkonor skal arbeide for at våre eiere får økonomiske merverdier gjennom kjedens virksomhet.
  • Elkonor skal arbeide for at våre eiere får tilgang til fremtidsrettede og konkurransedyktige produkter og tjenester.
  • Elkonor skal gi sine eiere en enklere hverdag.

Våre grunnverdier

Kjedeavtalen pålegger ledelsen å praktisere prinsippet om likebehandling av alle Elkonors medlemmer/eiere.

Våre grunnverdier er derfor:

  • Likeverd
  • Lojalitet
  • Langsiktighet
  • Lønnsomhet

Logg inn for medlemmer

Kontakt oss

Elkonor AS  Sandstuveien 70  0680 Oslo  NO 984 058 527

Elkonor AS
Sandstuveien 70
0680 Oslo

Utviklet av Imaker as