Gå til innholdet

Varmestyring i borettslag

Med et varmestyringssystem får du kontroll på energiforbruket i fellesarealene i borettslaget, og unngår unødvendige kostnader til oppvarming.

I gjennomsnitt går 55% av energikostnadene til oppvarming av bolig. Ved å installere sensorbelysning og varmestyringssystemer som f.eks. stilles inn til å senke temperaturen om natten kan man redusere strømutgiftene i fellesarealene med ca. 20%. 

Forbud mot oljefyring fra 2020

Mange borettslag og sameier benytter fortsatt fossil brensel som parafin eller fyringsolje til oppvarming av både seksjoner og fellesområder. Fra 2020 blir det innført et forbud som krever at alle bygg skal gå over til mer bærekraftig oppvarming. I likhet med private boliger finnes det støtteordninger for borettslag som skal oppgradere til fornybare alternativer.

Kontakt en av våre elektrikere for å vite mer om hvordan du kan energieffektivisere ditt borettslag.