Gå til innholdet

Din landsdekkende elektrikerkjede – Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Elbil hjemmelader

Elektrikertjenester for bedrifter

Våre elektrikere leverer alle typer tjenester til bedrifter – alt fra prosjektering, rådgivning og prosjektledelse til montering og vedlikehold i både nye og eksisterende bygg.

Produkter og tjenester for bedrifter

Butikklokaler

Installasjon i butikk og utstillingslokaler.

CAD-kompetanse

Erfaring og kompetanse med CAD-systemer (Computer Aided Design).

EKOM-godkjent

Det kreves autorisasjon for virksomheter som er ansvarlige for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Ekomnettautorisasjon gir mulighet til  å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Energiøkonomisering (Enøk)

Analyse og forslag til konkrete tiltak for energiøkonomisering av bygg.

Industriautomasjon - PLS

Erfaring med installasjon av PLS-styring i prosessindustri.

Motorer

Kompetanse på styring av motorer, mykstartere og frekvensomformere.

Porttelefon - Callinganlegg

Installasjon av porttelefon og callinganlegg.

Brannforebyggende elkontroll

Sertifisert for brannforebyggende elkontroll for næring og landbruk.

Skipsinstallasjon

Service og nyinstallasjon i skip. Maritim elektronikk.

Trådløst smarthus

I et  smarthus kommuniserer alle elektriske produkter trådløst med hverandre.

StartBANK-kvalifisert

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). StartBANK driftes av Achilles Systems AS, på vegne av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Termografering

Termografi er et nyttig hjelpemiddel i skade- og vedlikeholdsforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi, drift av elektriske installasjoner og ikke minst i feilsøking i varmekabelanlegg.

Byggautomasjon

Installasjon av systemer som sørger for smart styring av  tekniske anlegg for optimal energibruk i næringsbygg.

Datarom

Installasjon av tidsriktige og kostnadseffektive dataromløsninger tilpasset den enkelte kundes forutsetninger og ressurser.

Elbillading

Installasjon av systemløsninger for elbillading i næringsbygg og borettslag.

Fiber

Installering av fibernett.

Varslingssystemer

Installasjon av blant annet ITV/videoovervåking, brannsentraler, brannvarsling og innbruddsalarm. 

Næringsbygg

Installasjon i nærings og offentlige bygg.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere. Samt sørge for at prosjektet gir det ønskede resultatet og at det blir ferdig innenfor budsjett rammene / tidsfristen. 

Skiheiser - snøproduksjonsanlegg

Installasjon av skiheiser og snøproduksjonsanlegg.

Smarthus KNX

KNX er et trådbundet styringssystem for styring av bygg og bolig. KNX er basert på en internasjonal standard, og det finnnes 401 produsenter av utstyr i 37 land.

Solstrøm

Strømforsyning basert på solcelleteknologi som energikilde.

Tavlebygging

Bygging av alle typer hoved- og fordelingstavler.

Referanseprosjekt

Aktuelt